Komisija za organizacijska vprašanja in članstvo


  • Izvaja se stalna koordinacija dela med posameznimi komisijami društva
  • Ureja se okolica društva in društvenih prostorov
  • Izvedene so tudi sanacije prostorov, ki so oddane v najem
  • Zelo dobro sodeluje koordinira delo z zunanjimi organi in društvi in to: Postaja policije Murska Sobota, ZŠAM M. Sobota, Društvo paraplegikov M. Sobota, Motoklub veterani M. Sobota, Sveti za preventivo in vzgojo v cestno prometu občin Murska Sobota,Moravske Toplice, Puconci, Grad, PVC Gaber M. Sobota itd., Osnocnimi in Srednjimi šolami.
  • Izvaja stalno skrb za obnavljanje članstva
  • Kontrolira nudenje pravne pomoči članom društva
  • Preko baze AMZS organizira skozi celo leto preverjanje brezhibnosti motornih vozil
  • Na sedežu društva organizira posvet okrog nove zakonodaje-prom. Predpisov
  • V zimskem času preko komisije tudi organizira posvet zunaj sedeža društva (po K.S.)
  • Organiziran je tudi Občni zbor (volilni).