Komisija za varnost prometa


  • Vključuje se v vse oblike dopolnilnega izobraževanja članov in ostalih občanov kakor tudi šolske mladine
  • Na podlagi sprejetih programov o varnosti prometa posameznih občin, se aktivno vključuje v izvajanje vseh akcij, ki so določeni s temi programi
  • V povezavi z občinskimi SPV, ZŠAM in Policijo, sodeluje pri procesih prometne vzgoje na Osnovnih in Srednjih šolah-območje pravne enote Murska Sobota
  • Kot nosilec skupnih akcij je uspešno izvajala naslednje akcije:
  1. priprava in izvedba kolesarskih izpitov na Osnovnih šolah (Murska Sobota 1,2,3,4), Bakovci, Puconci, Bogojina, Prosenjakovci, Fokovci.
  2. Izvajanje Občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« za učence Osnovnih šol: Bogojina, Fokovci, Puconci, Prosenjakovci.
  3. Izvajanje Medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« za učence srednjih šol na območju U.E. Murska Sobota (14 osnovnih in 4 srednje šole)
  4. Izvedba tekmovanja Avto moto rally »vse za varnost prometa« (odprto prvenstvo).

Za jesensko zimsko sezono je predvidena posebna oblika prometne vzgoje na K.S. in drugih ustanovah.