Komisija za avto moto šport


  • Izvedeno dopolnilno izobraževanje športnih funkcionarjev (10) za CHO;
  • Sodelovanje na tekmovanju Super moto v Murski Soboti (Gaber-center)
  • Po pogodbi organizirano pošilja na tekmovanje voznike v Motocrossu in Super moto
  • Celo leto (sezona) organizirano izvaja preizkušnjo mot. koles na progi v Mačkovcih (sobota, nedelja) za domače voznike po potrebi (sreda).
  • Izveden je večji poseg (popravilo grbin) zemeljskih del na progi
  • Skozi celo leto se izvajajo dela na progi, da je proga primerna za vožnjo-treninge
  • Skupaj z Občino Puconci se pripravlja odkup zemljišča (zah. Od proge)
  • Izvajajo se tudi priprave za namakanje proge
  • Izvedena je tudi premostitev jarka

Po potrebi se realizirajo do konca sezone še druge teh. ureditve.
Pripravlja se tudi nova oblika organiziranega športa